Voortgang samenwerking Winnet CRA

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij jullie geïnformeerd over de nieuwe samenwerking binnen Water & Klimaat.

Het is de planning om eind oktober op een Klimaattop de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Hiervoor zijn wij met alle water & klimaatcollega’s van de gemeenten, het waterschap, de provincie en VRU aan het nadenken over enerzijds de inhoudelijke doelen en opgaven (veelal vanuit het bestuursakkoord klimaatadaptatie en de BAW) en anderzijds de organisatievorm en bijbehorende financiële gevolgen.

Als je hierover meer informatie wilt kan je contact opnemen met Arie Oskam (Houten) of Sonja de Goede (HDSR).


puzzelstukken