Afwegingskader; vervangen of relinen?

Van de grondstoffenwinning tot aan de afvalverwerking, rioolbuizen hebben in alle fasen een impact op het milieu.

Als rioolbeheerder kun je bijdragen aan duurzaamheid binnen de afvalwaterketen door de milieu-impact van de riolering beperken. Welke maatregel is in welke situatie de beste keuze? Om die vraag te beantwoorden heeft de themagroep Duurzaamheid een afwegingskader gemaakt, naar aanleiding van de levenscyclusanalyse van verschillende typen rioolbuizen en relinen. In het najaar wordt een bijeenkomst gepland voor alle Winnet-partners om dieper in te gaan op het afwegingskader, de uitgangspunten en het gebruik ervan in de praktijk.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Wilco van Bodegraven, thematrekker duurzaamheid. bodegraven.w@woerden.nl