H2gO op 30 oktober 2017

Op 30 oktober aanstaande wordt er door H2gO een bijeenkomst georganiseerd.

Deze bijeenkomst is opgezet voor het delen van kennis op gebruikersniveau en het creëren van verbetermogelijkheden. Mensen die interesse hebben zijn welkom.
De bijeenkomst wordt gehouden op: Stadserf, Pijpenmakersweg 4 in Woerden. Tijd: 09.00 -12.00 uur. Wil je erbij zijn mail dan naar Wouter van Tent: Wouter.van.tent@hdsr.nl


Wat is H2gO?

Met H2gO kunt u installaties en machines in het veld op afstand beheren, monitoren en besturen. Tevens beschikt H2gO over mogelijkheden om de operationele bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Het systeem wordt toegepast bij een breed scala van organisaties en samenwerkingsverbanden in de watersector. Het betreft voornamelijk procesautomatisering en open telemetrie voor afvalwaterbeheer, drinkwaterbeheer, hemelwaterbeheer, oppervlaktewaterbeheer en grondwatermonitoring bij gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en toeleveranciers. Daarnaast wordt H2gO onder andere gebruikt voor energiemonitoring.
Bron: www.i-real.nl