Training Assetmanagement

De themagroep Assetmanagement organiseert samen met stichting Rioned op dinsdag 3 oktober a.s. een training over ‘Assetmanagement en de menselijke factor’.

Het doel van deze training is zicht krijgen op de toepassingsmogelijkheden van Assetmanagement. Daarbij komt zowel de techniek als de menselijke kant (denken en handelen) van stedelijk waterbeheer aan bod. Naast heldere uitleg over de essenties van Assetmanagement, geeft de training inzicht in de toepassing op probleemsituaties uit de (eigen) praktijk. Deze training lijkt ons een goede aanvulling op de technisch inhoudelijke kant van Assetmanagement, zoals we dat o.a. met het project ‘Risicogestuurd Rioolbeheer’ hebben ingezet.

De training bestaat uit een ochtend- en middagprogramma. In de ochtend zal de nadruk meer liggen op het inhoudelijke aspect van Assetmanagement en in de middag meer op de menselijke kant van het verhaal. Wouter Stapel zal de training mede namens Rioned verzorgen. De bedoeling is dat er per gemeente 1 persoon aanschuift (rioolbeheerder of beleidsmedewerker). Elke organisatie heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Als er vragen zijn kun je contact opnemen met Nico Admiraal;  nico.admiraal@hdsr.nl