Winnet Nieuwsbrief 5

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 5, oktober 2014

Voor u ligt de nieuwsbrief van Winnet met actueel nieuws en informatie over de voortgang van onze samenwerking in de afvalwaterketen. In deze editie stelt onder andere de nieuwe voorzitter zich aan u voor, leest u de laatste stand van zaken rond de visitatiecommissie en heeft Meetnet Houten de kwaliteit van haar gemaalbeheer verbeterd.

Even voorstellen: Jacqueline Verbeek-Nijhof

MD-Zeist021058

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijzelf kort aan u voor te stellen als voorzitter van de stuurgroep Winnet.

Analyse overstorten Oudewater levert resultaat

P1040794

De eerste data-analyse die Winnet uitvoert bij de gemeente Oudewater gaat over het functioneren van de riooloverstorten. Het analyseren van de meetdata van de overstorten leidt tot beter inzicht in het functioneren van het rioolsysteem. Hierdoor kunnen verbeteringen doelmatiger worden doorgevoerd.

Meetnet Houten verbetert kwaliteit en kennis gemaalbeheer

DSC_0833

Het meetnet Houten is, binnen de telemetriehoofdpost H2Go, in augustus 2013 operationeel geworden. Aansluitend is gestart met het aansluiten van de onderstations van Houten op het meetnet.

Ambitie en rapport aan de visitatiecommissie

Klein Peis Sch_2

Een optimale kwaliteit van de waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Dat was de leidraad voor de Regionale ambitie kostenbesparing Winnet, die bij de visitatiecommissie Waterketen moest worden aangeleverd.

Meerjarenprogramma RAB klaar

Begin oktober 2014 heeft het kernteam het document voor het Regionaal Afvalwaterketenbeleid (RAB) afgerond. Daarmee is opnieuw een mijlpaal bereikt, want met het gereedkomen van het RAB is ook het meerjarenprogramma voor Winnet voor de komende jaren beschikbaar.

Redactie

Programmabureau Winnet 
Poldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63 
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.