Winnet Nieuwsbrief 4

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 4, juli 2014

Samenwerken aan de waterketen:

"Coming together is a beginning
Keeping together is progress
Working together is success"

Henry Ford

Deze prachtige quote werd aan het einde van de bestuurlijke bijeenkomst voor samenwerken aan de water op 26 juni in Den Bosch getoond. Het raakt precies de kern van de ontwikkeling die de regio’s voor samenwerking in de afvalwaterketen op dit moment doormaken. In deze nieuwsbrief zijn de laatste ontwikkelingen binnen Winnet op een rijtje gezet.

Heeft u collega's of relaties die de nieuwsbrief nog niet krijgen? Stuur deze nieuwsbrief dan door!

Formatie nieuwe stuurgroep

We hebben een nieuwe stuurgroep voor Winnet! Tijdens het bestuurlijk platform van 19 juni hebben de nieuwe wethouders, die na de recente gemeenteraadsverkiezingen gestart zijn met hun nieuwe taken, de stuurgroep gevormd.

Laatste update visitatiecommissie Waterketen

Karla Peijs benadrukt het belang voor de inwoners van de regio bij een kostenbesparing : “Voor de burgers moet de rekening voor de waterketen in 2020 betaalbaar blijven. Daarvoor is het nodig dat alle waterpartners goed samenwerken”.

Ambitie kostenbesparing en meerjarenprogramma RAB

De regio Winnet spreekt de ambitie uit dat zij door samenwerking in de afvalwaterketen in de periode tot 2020 een vermindering van kostenstijging van € 15,2 miljoen zal realiseren.

Redactie

Programmabureau Winnet
Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.