Winnet Nieuwsbrief 3

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 3, mei 2014

Dit is de derde nieuwsbrief van Waterinnovatienetwerk Winnet. Dit keer met onder andere nieuws over het bezoek aan KWR, de vorming van een nieuw bestuur en een terugblik op de Brede bijeenkomst van 16 april 2014. Heeft u collega's of relaties die de nieuwsbrief nog niet krijgen? Stuur deze nieuwsbrief dan door!

Terugblik Brede bijeenkomst 16 april 2014

De themagroepen hebben in het afgelopen maanden intensief gewerkt aan de uitwerking van de kadernota Regionaal Afvalwaterketen Beleid.

Bezoek stuurgroep aan KWR

Tijdens het werkbezoek aan de KWR, Watercycle Research Institute, in Nieuwegein heeft de stuurgroep veel inspiratie opgedaan.

Vorming nieuw bestuur

Met het oog op het kiezen van een nieuwe stuurgroep zal op 19 juni 2014 een bijeenkomst voor alle nieuwe bestuurders worden georganiseerd.

Redactie

Programmabureau Winnet
Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.