Winnet Nieuwsbrief 2

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 2, maart 2014

Dit is de tweede nieuwsbrief van Waterinnovatienetwerk Winnet. Dit keer met onder andere nieuws over het tweede bezoek van de visitatiecommissie Waterketen, de voortgang van de themagroepen en de keuzes die gemeenten hebben als het gaat om telemetrie. Heeft u collega's of relaties die de nieuwsbrief nog niet krijgen? Stuur deze nieuwsbrief dan door!

Visitatiecommissie Waterketen op bezoek

VisitatiecommissieDe visitatiecommissie Waterketen is op 25 februari 2014 voor de tweede keer door de regio Winnet ontvangen, ditmaal in het nieuwe gemeentehuis van Zeist. De commissie werd bij dit bezoek vertegenwoordigd door Karla Peijs (voorzitter), Luuk Rietveld, Corine Hoeben en Annemieke Hendriks (secretaris).

Themagroepen hard aan het werk

2Open putdeksel

De vijf themagroepen over hemelwater, assetmanagement, verduurzamen, stedelijk water en grondwater zijn inmiddels goed op dreef met de uitwerking van de kadernota Regionaal Afvalwaterbeheer (RAB). De bedoeling is dat eind april 2014 alle resultaten door de themagroepen worden aangeleverd. Het gehele pakket samen zal in lijn met de regionale ambitie voor kostenbesparing (BAW) aan de visitatiecommissie waterketen worden verantwoord, in de 2e helft van 2014.

Naar een gezamenlijk telemetriesysteem

Gezamenlijk beheer van gemalen en gezamenlijk meten kan de doelmatigheid van het beheer van de afvalwaterketen belangrijk verbeteren. Dat is de boodschap die het bestuursakkoord Water in 2013 bracht. Een gezamenlijk gemeentelijk meetsysteem op afstand, telemetrie, waarbij elke gemeente evengoed ‘baas in eigen riool’ blijft, is een logische invulling van het bestuursakkoord. De stand der techniek is hiervoor geen belemmering meer. Nu komt het aan op het maken van keuzes.

Winnet-brochure

Brochure WinnetWinnet heeft sinds eind vorig jaar een mooie beknopte brochure, waarin het doel en de werkwijze van het samenwerkingsverband wordt toegelicht. U kunt deze brochure via de Winnet-website direct downloaden. U kunt de brochure ook bestellen.

Databeheer van start

Met de aanstelling van data-analist Wouter van Tent hebben we concreet invulling gegeven aan de wens om aandacht te geven aan het databeheer. In de komende periode werkt hij een plan van aanpak uit met als doel goede ondersteuning te geven om de kwaliteit van de verzamelde meetdata op orde te krijgen, advies geven bij berekeningsresultaten en mogelijk het verwerken van revisies of het beoordelen van inspecties.

Redactie

Programmabureau Winnet
Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.