Winnet Nieuwsbrief 3

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 3, november 2015

Voor u ligt de nieuwsbrief van Winnet met actueel nieuws en informatie over de voortgang van onze samenwerking in de afvalwaterketen. In deze editie leest u meer over de evaluatie van Winnet, Ecoscans en het werkbezoek Riothermie aan Urk.

Blijf betrokken, doe actief mee!

Wethouder H. Geerdes, gemeente Houten

Sinds 24 september j.l. heeft de stuurgroep van Winnet een nieuwe, enthousiaste voorzitter: wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten. De redactie van de Winnet nieuwsbrief vroeg hem naar zijn ambities.

Project riothermie Urk

De gemeente Urk heeft met riothermie een stap heeft gezet naar een duurzame afvalwaterketen.

Evaluatie SOK toont ontwikkelpunten samenwerking

DSC_0248

Terugkijkend op de eerste volledige twee jaar (2013 - 2014) van Winnet is de unanieme conclusie van de Winnet partners dat de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) nog steeds de richting geeft om de gewenste doelen te behalen.

Ecoscans

ecoscans

Hierbij informeren wij jullie over het resultaat van de aanbesteding van de ecoscans van het water in de bebouwde kom van alle Winnet gemeenten in het beheergebied van HDSR.

Datadigging

Data digging

De brede bijeenkomst van 1 oktober werd afgesloten met de presentatie over “Data digging”.

Redactie

Programmabureau Winnet 
Poldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63 
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.