Winnet Nieuwsbrief 1

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 1, maart 2015

Voor u ligt de nieuwsbrief van Winnet met actueel nieuws en informatie over de voortgang van onze samenwerking in de afvalwaterketen. In deze editie laat Houten een Klimaatstresstest uitvoeren, leest u de laatste stand van zaken rond de uitvoering van het meerjarenprogramma RAB en gaat Winnet haar samenwerking evalueren.

Gemeente Houten laat Klimaatstresstest uitvoeren

In de zomer van 2014 veroorzaakten een aantal intensieve regenbuien veel hinder, waardoor in Midden Nederland in zeer korte tijd veel regenwater viel. Dat was voor de gemeente Houten aanleiding om in samenwerking met HDSR nader onderzoek te doen en een Klimaatstresstest extreme neerslag door te laten rekenen.

Evaluatie Winnet

2012 Winnet kado

Ruim 2 jaar Winnet na de formele start van de regionale samenwerking in de afvalwaterketen wordt het tijd om, conform de samenwerkingsovereenkomst uit 2012 (art. 10),  deze te gaan evalueren op ‘werking en effecten’.

Terugblik Brede Bijeenkomst 11 december 2014

P1040919

Tijdens de Brede Bijeenkomst zijn de aanwezige regionale  bestuurders en ambtenaren uitgedaagd om met elkaar te zoeken naar nieuwe oplossingen in de (afval)waterketen die leiden tot verbeteringen en kostenbesparingen. In het eerste deel van het programma werden in twee presentaties beelden aangereikt over innovaties binnen de afvalwaterketen. Oplossingen en kansen werden bedacht om de watersector meer resultaatgericht te maken.

Opdracht storingsopdrachten via OMS module

Met ingang van het 2e kwartaal gaat de gemeente Houten de module OMS (onderhoudsmanagementsysteem) van het regionale telemetriesysteem gebruiken voor opdrachtverlening van storingsopdrachten naar de onderhoudsaannemer. De aannemer vult de opdrachtbon aan met gegevens over aankomsttijd, vertrektijd, eventueel verrichtte werkzaamheden en meldt deze gereed. De gemeentelijke opzichter controleert de gegevens en accordeert de bon voor facturering.

Uitvoering meerjarenprogramma RAB

foto winnet 047

Om de bestuurlijk vastgestelde ambities te realiseren heeft Winnet in 2014 het meerjarenprogramma Regionaal Afvalwaterketen Beleid (RAB) ontwikkeld. Dit vormt de inhoudelijke basis voor verdere samenwerking in de afvalwaterketen. Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma RAB is, in overleg met de managers van de aangesloten partners, een taakverdeling en model voor kostenverrekening opgesteld.

Redactie

Programmabureau Winnet 
Poldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63 
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.