Winnet Nieuwsbrief 2

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 2, juli 2015

Voor u ligt de nieuwsbrief van Winnet met actueel nieuws en informatie over de voortgang van onze samenwerking in de afvalwaterketen. In deze editie lees u meer over de evaluatie van Winnet, de stand van zaken meerjarenprogramma RAB en de nieuwe vorming van de stuurgroep.

Evaluatie in de versnellingskamer

Het bureau Twynstra en Gudde heeft voor Winnet een versnellingskamersessie benut om de interviewresultaten te reflecteren en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Voorwaarde voor de samenwerking is dat ieders ambities en verwachtingen aan blijven sluiten. Deze versnellingkamer draagt bij de werking en effecten van de samenwerking te verhogen en nieuwe kansen te identificeren.

Vorming stuurgroep Winnet

Winnet ondertekening-7

Bij het bestuurlijk platform Winnet van vrijdag 5 juni 2015 is de nieuwe stuurgroep van Winnet gevormd. De wethouders mw. A. (Anne) Brommersma (gemeente De Bilt) en  Hoogheemraad dhr. C. Constantijn Jansen op de Haar zullen de stuurgroep Winnet vanaf heden versterken.

Proeftuinen smaken naar meer

DSC_0248

regenwater

Winnet krijgt de mogelijkheid om met andere regio’s kennis en ervaring uit te wisselen  of bij te  praten over de resultaten en kennisontwikkeling van (landelijke) proeftuinen. Dit sluit aan bij de thema’s uit ons meerjarenprogramma RAB. Stichting RiONED maakt dit mogelijk en helpt ons zo bij het vinden van slimme en doelmatig e oplossingen!

Stand van zaken RAB

_DSC1710

Om de bestuurlijk vastgestelde ambities te realiseren heeft Winnet in 2014 het meerjarenprogramma Regionaal Afvalwaterketen Beleid (RAB) ontwikkeld. Dit vormt de inhoudelijke basis voor verdere samenwerking in de afvalwaterketen. Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma RAB is, in overleg met de managers van de aangesloten partners, een taakverdeling en model voor kostenverrekening opgesteld.

Redactie

Programmabureau Winnet 
Poldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63 
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.