Winnet Nieuwsbrief 1

WINNET Header Nieuwsbrief
Nummer 1, 2016

Voor u ligt de nieuwsbrief van Winnet met actueel nieuws en informatie over de voortgang van onze samenwerking in de afvalwaterketen. In deze editie leest u meer over de ontwikkelingen van de nieuwe SOK, rioolvreemd water in beeld en de voortgang van het Winnet programma in 2016.

Wijzigingen data bijeenkomsten Winnet

Winnet agenda

De komende weken zijn er belangrijke wijzigingen in de jaarplanning van Winnet. Lees dit artikel aandachtig door.

Nieuwe SOK 2017-2020

Tijdens het Bestuurlijk Platform Winnet van donderdag 23 juni 2016,  wordt gesproken over de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Winnet 2017 – 2020.

Voortgang Winnet programma 2016

NKWK 21 april 2016

In dit artikel heeft u een overzicht van de activiteiten uit het Winnet programma 2016 die op dit moment naar resultaten leiden. Deze activiteiten dragen bij om onze doelen uit het BAW te realiseren.

Rioolvreemd water in beeld

De Stichting RIONED en STOWA hebben gezamenlijk het onderwerp rioolvreemd water  in beeld gebracht.

Redactie

Programmabureau Winnet 
Poldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63 
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.