Winnet Nieuwsbrief 3

header nieuwsbrief
Nummer 3, 2016

Voor u ligt de nieuwsbrief van Winnet met actueel nieuws en informatie over de voortgang van onze samenwerking in de afvalwaterketen.

Nieuwe 'Aanjager' Winnet

Bij doorontwikkeling van de regionale samenwerking is aangegeven dat er behoefte is aan een inhoudelijk aanjager om de doelstellingen van Winnet te halen. Het vertrek van programmamanager Martien Marteijn per 1 februari 2017, geeft de mogelijkheid om snel in deze behoefte te voorzien.

Meten & Monitoren “Data in de toekomst”

“Hier word ik enthousiast van!” klonk het na afloop van de bijeenkomst Meten & Monitoren op 10 november. De bijeenkomst stond in het licht van “data in de toekomst”. De overstortrapportages zijn dit jaar afgerond en nieuwe ontwikkelingen van de Winnet-hoofdpost bieden kansen om meer met alle verzamelde data te gaan doen. Een goed moment dus om naar de toekomst te kijken.

Themamiddag Stedelijk water

Op 15 november heeft de themagroep stedelijk water een succesvolle themamiddag gehouden bij de gemeente Nieuwegein. Op de themamiddag zijn de (voorlopige) resultaten gepresenteerd van de diverse projecten die momenteel lopen.

Incidentenplannen riolering

Op dinsdag 1 november j.l. hebben we binnen Winnet de incidentenplannen riolering geëvalueerd en beoefend. Er was een mooie opkomst! Uit de evaluatie bleek dat de incidentenplannen niet vaak worden gebruikt, maar dat het wel van belang is om zo’n plan te hebben voor het geval dat.

Redactie

Programmabureau Winnet 
Poldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63 
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.