Winnet Nieuwsbrief 1 - 2017

header nieuwsbrief
Nummer 1, 2017

Voor u ligt de nieuwsbrief van Winnet met actueel nieuws en informatie over de voortgang van onze samenwerking in de afvalwaterketen.

16 Maart ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Winnet 2017-2020

De 15 Winnet-deelnemers die samenwerken in de waterketen in de provincie Utrecht verlengen hun samenwerking tot 2020. Het bestuursakkoord zal op donderdag 16 maart worden ondertekend.

Winnet goed op koers!

Elk jaar wordt ons door de koepels (VNG/Unie) gevraagd naar de voortgang van de samenwerking. Hoe staat het met het verminderen van de kostenstijging en de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit?

Winnet jaarplan 2017

De trekkers van de themagroepen hebben samen het Winnet jaarplan 2017 opgesteld. Hierin staan alle onderwerpen, projecten en onderzoeken die de themagroepen gaan oppakken met daarbij de kosten en deelnemers.

Resultaat risicogestuurd rioolbeheer

De themagroep assetmanagement is het afgelopen half jaar bezig geweest met ‘risicogestuurd rioolbeheer’. Samen met een adviseur  is een afwegingskader opgesteld voor het risicogestuurd repareren, renoveren of vervangen van riolen.

Nieuwe functie voor Martien Marteijn

Na vier jaar het gezicht te zijn geweest van Winnet, heeft Martien zijn functie als programmamanager Winnet beëindigd. Martien heeft per 1 februari 2017 een nieuwe uitdaging gevonden als Ambtelijk opdrachtgever grote projecten bij de provincie Flevoland.

Agenda

februari

  • 23 februari: overleg Agendacommissie, gemeente Houten

maart

  • 16 maart: ondertekening SOK, gemeente Zeist
  • 28 maart: Kernteam overleg, HDSR

april

  • 4 april: Themabijeenkomst, Oude Station Houten

Redactie

Programmabureau Winnet 
Poldermolen 2 
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 634 58 63 
E-mail: winnet@hdsr.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.