Winnet Nieuwsbrief 2 - 2018

Nummer 2, 2018

Dit is de voorjaars nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief lees je meer over de klimaatstresstest welke Winnet en CRA samen gaan uitvoeren. Verder informeren wij je over de themamiddag van 19 juni en is het meetnet van de riolering in Zeist uitgebreid.

Bewustwording bij de burger

Themabijeenkomst uitnodiging

Op 19 juni organiseert Winnet een themabijeenkomst waarbij we verder ingaan op het thema bewustwording bij de burger. We hebben hier al op de brede bijeenkomst van november vorig jaar aandacht aan besteed en gaan nu een stapje dieper.

Uitbreiding meetnet gemeente Zeist

foto uitbreiding meetnet Zeist

Voor de gemeente Zeist is onlangs het meetnet in de riolering uitgebreid met 11 extra meetpunten in het riool en zijn er 9 regenmeters op daken geplaatst. Met deze extra meetpunten wordt het gedrag van het rioolstelsel voor een periode van tenminste 2 jaar gemonitord zodat de werking van de stuwputten vergeleken kan worden met andere objecten die met telemetrie zijn uitgerust. Denk hierbij aan de gemalen en externe overstorten.

Exoten in uw watergangen?

foto exoten

In veel watergangen zitten exoten, zonder actief beheer verspreiden deze zich verder en verdrukken onze inheemse soorten. Bestrijden kan veel geld kosten. Hoe ver moet hierin gegaan worden? En waar liggen de verantwoordelijkheden?

Klimaatstresstest, dat gaat prima

wateroverlast Kockengen

De klimaatstresstest van het gehele beheergebied van HDSR wordt uitgevoerd door Aveco de Bondt. Zij voeren voor ons een “light stresstest – plus” uit. De light-stresstest uit het Deltaplan gaat uit van een globale scan via de Klimaateffectatlas. Wij gaan verder met een meer gedetailleerde eerste scan, die de basis biedt voor eventuele verdere onderzoeken.

Redactie

Winnet 
Poldermolen 2 (tijdelijk De Molen 48, Houten)
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 2097351
E-mail: info@winnet.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.