Winnet Nieuwsbrief 1 - 2018

Nummer 1, 2018

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief lees je meer over de ecoscans die themagroep Stedelijk Water dit jaar gaat uitvoeren. Verder informeren wij je over de uitvoering van de klimaatstresstest en gaan we ons oriënteren op samen werken in de waterketen.

Stedelijk Water start met ecoscans

IMG_0014

De themagroep Stedelijk Water is bezig met de voorbereidingen voor de ecoscans van de stadswateren. Er is in het RAB afgesproken dat het de intentie is om deze eenmaal per drie jaar uit te voeren. De vorige ecoscans zijn in 2015 uitgevoerd, ze staan dus voor dit jaar weer op de planning. De meeste gemeenten hebben inmiddels aangegeven dat ze dit jaar wederom mee zullen doen. 

Samen werken binnen de waterketen

puzzelstukken

Winnet werkt binnen de afvalwaterketen met 14 gemeenten en het waterschap samen. Naast onze eigen Winnet doelen binnen de afvalwaterketen, merken we om ons heen dat er momenteel veel aandacht is voor circulaire economie, ruimtelijke adaptatie en duurzaamheid. Daarnaast zijn er vast meer zaken binnen het onderwerp ‘water’ welke in de nabije toekomst gaan spelen.

Uitvoering klimaatstresstest

Klimaatstresstest

Op 13 februari heeft Winnet, samen met de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie, een startbijeenkomst georganiseerd over het uitvoeren van de klimaatstresstest. Tijdens de bijeenkomst presenteerden we een uitvoeringsplan, waarbij alle gemeenten binnen de Winnetregio een gezamenlijke stresstest gaan laten uitvoeren.

Redactie

Winnet 
Poldermolen 2 (tijdelijk De Molen 48, Houten)
Postbus 550 
3990 GJ Houten

Telefoon: (030) 2097351
E-mail: info@winnet.nl

Aanmelden of afmelden? Ga naar Abonneren / afmelden nieuwsbrief.