Henriëtte Debets over regionale samenwerking: 'Samen kom je verder'

“De huidige opgaven voor de regio zijn breder en pakken we alleen aan door samen aan de slag te gaan in de regio én met de regio. Daarbij is regionale samenwerking zo belangrijk. Samen maken we meer snelheid en kom je verder. Zowel koplopers als peloton hebben elkaar nodig om over de eindstreep te komen.”

Henriëtte Debets is voorjaar 2018 gestart bij de gemeente Stichtse Vecht als Teammanager Buiten en zit ook in het aanjaagteam Water en Klimaat: ”Ik wilde mijn regiopartners beter leren kennen. Het aanjaagteam bood mij een mooi platform daarvoor. Wat zijn onze aanknopingspunten? Hoe kunnen we slim onze kennis uitwisselen en hoe gaan mijn regiopartners om met hun opgaves om de regio waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Zo kreeg ik al snel een beter beeld van de provincie Utrecht, waterschap, gemeenten Utrecht, IJsselstein en meer inzicht in hun belang en aanpak.”

Verbindende kracht

“Voor onze nieuwe samenwerking zou ik het mooi vinden als wij – 17 regiopartners – nog meer als een team gaat opereren. Dat we elkaar leren kennen op gelijkwaardig niveau, elkaar beter weten te vinden, barrières tussen buurgemeenten vervagen en meer gebruik maken van de krachten van je collega partnerorganisaties. Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. En niet alleen van elkaar leren, ook op een pragmatische manier er samen uitkomen. Werken vanuit een gezamenlijke opgave en die we ook weten te verbinden aan externe (markt)partijen. Daar zit onze ondernemende kracht.”

Voorbeelden

“Zo werken in een uitvoeringsproject over veenbodems samen met gemeente Woerden. Allebei kiezen we voor een andere aanpak, de ervaringen wisselen we met elkaar uit. Mooi om op aan te sluiten voor onze partners die ook in de veenbodems zitten.  Ander voorbeeld is de participatietool BRIT, echt een leuk instrument. De tool gebruiken we voor de inrichting van ‘versteende’ speelplekken. Je moet niks, je verdient punten als je het één wel, het andere niet doet. Het spel enthousiasmeert bewoners, geeft ze spelenderwijs inzichten die heel concreet zijn. We lenen dit participatiespel nu al uit aan meerdere regiopartners, met mooie resultaten.”

Learning by doing

“Voor de samenwerking is het van belang nu meer te weten ‘wat ons bindt’ en minder hoe maken we de regionale samenwerking tot een organisatie. Soms is het lastig om je thuis te voelen in de nieuwe samenwerking. En dat kan het ook zijn. Het is voor sommige toch even omdenken en omdoen. Dan is het goed dat er straks een goed regieteam zit dat goed aanvoelt wat het netwerk nodig heeft. Het heeft ook met vertrouwen te maken. We moeten ergens voor gaan, opgavegericht! Wat is onze toegevoegde waarde, een gezamenlijk regionaal belang, met welke thema’s gaan we aan de slag? Zo voorkom je dat elke gemeente zijn eigen koers vaart. Vanuit gezamenlijk opgaves kun je ook beter delen in de regio. Mensen passen bij een opgave en dan is het leuk om aan opgaves te werken. Het netwerk faciliteert dit systeem in beweging, is wendbaar, flexibel en stimuleert. Al doende leert men. Als we hier goed naar luisteren, dat behoudt de regionale samenwerking haar toegevoegde waarde.”

Waar krijg je energie van?

“Collega’s uitnodigen die een dagje willen meelopen bij Stichtse Vecht. Een kijkje in de keuken om elkaar beter te leren kennen, dat werkt toch het beste. Dan hoop ik dat anderen dat ook gaan doen. De deur open zetten en je verder kunt zien!”

Heb je vragen aan Henriëtte, of wil je wel eens langs komen in Stichtse Vecht? Dan neem je het makkelijkst contact op via henriette.debets@stichtsevecht.nl


Henriëtte Debets - gemeente Stichtse Vecht

Henriette Debets