Jan Cornelis over de risicodialoog; 'Er komt steeds meer energie los'

Eind juni was er weer een Risicodialoog. Een productieve middag waarbij veel mensen uit het netwerk Water en Klimaat (Winnet en CRA) én enkele externe partijen in gesprek gingen over de maatschappelijke risico’s, kansen en de mate van impact als gevolg van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen voor de regio. Jan Cornelis van der Vliet vertelt meer.

Jan Cornelis werkt bij ‘Beheer Riolering en Water’ in Zeist én is trekker van de werkgroep Risicodialoog: “Het was een geslaagde middag. Een mooie grote groep, we vulden elkaar goed aan én de eerste contacten met externe partijen zijn gelegd.”

Energie

“Ik merk dat er steeds meer energie loskomt bij onze regiopartners. We zien steeds meer de kansen, de voordelen en de urgentie om nu te participeren in het klimaatadaptatie proces. Of het nu gaat om te starten van een Interne Risicodialoog traject, inhoudelijke kennisbijdrage aan de Pre-RAS of het voeren van een Risicodialoog gesprek met externe partij. We komen steeds meer in beweging en daar ben ik blij mee. Zo versterken we elkaar en krijgt iedereen de kans gaandeweg te weten waar klimaatadaptatie over gaat, wie het raakt en het daardoor uiteindelijk beter kan gaan verankeren binnen je eigen gemeentelijke organisatie, projecten en uitvoeringsprogramma’s. Door hier samen in op te trekken, hoef je het wiel niet alleen uit te vinden. Vanuit ons netwerk kunnen we elkaar een stap verder helpen.”

Vervolgstap

Wat is de vervolgstap richting stakeholders? “Deze zomer gaan we door met gesprekken met externe partijen. We starten met bijvoorbeeld GGD, ziekenhuizen, netwerkbeheerders, Rijkswaterstaat, natuur- en milieuorganisaties. We beginnen met de belangrijkste partijen; wat speelt er bij hen, hoe hoog staat klimaatadaptatie op de agenda, hoe kijken ze er tegenaan, kennis verkennen, wat zijn ambities, wat doen ze al, waar kunnen we elkaar versterken? We leren van ieder gesprek om op te schalen naar de volgende. Het is een herhalend proces om de kansen en risico’s te identificeren, ambities te bepalen en maatregelen te formuleren die uiteindelijk gebundeld worden in een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) voor onze regio.”

“Vorig jaar zijn we gestart met de eerste Risicodialoog naar aanleiding van de klimaatstresstest. Toen is vooral gekeken naar de mogelijke effecten van de klimaatverandering voor de regio. De stresstest resultaten hebben we gehouden naast de Nationale Adaptatie Strategie (NAS). Nu zijn we aan de slag met het maken van de zogenaamde Pre-RAS (Regionale Adaptatie Strategie): hierin verwoorden we ons toekomstbeeld en bijbehorende ambities waar wij als regio op gaan inzetten. In de juni sessie heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden waar we met name ook naar het risico (kans van optreden x effect bij optreden) hebben gekeken. Deze Risicodialoog voerden we met elkaar (17 overheden) én met externe regionale spelers. Want een klimaatbestendige regio maak je samen met de regio. Op de Kimaattop willen we de eerste outline van de pre-RAS presenteren’’ Want een klimaatbestendig ingerichte regio bereik je niet alleen, dat doen we samen met de regio. Ieder draagt zijn steentje bij.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de Risicodialoog? Dan kun je contact opnemen met Jan Cornelis van der Vliet; j.c.van.der.vliet@zeist.nl / 06-50244930 of Tom Overgaauw tom.overgaauw@hdsr.nl / 030-6345916.


Risicodialoog

Risicodialoog regio Utrecht Zuidwest