Wat wij doen

Hemelwater

Nu de klimaatverandering zich nog sneller lijkt te voltrekken dan verwacht, wordt de urgentie voor duurzame oplossingen op het gebied van de verwerking van hemelwater steeds groter. Deze themagroep zet zich dan ook volop in voor ruimtelijke adaptatie, met als streven om wateroverlast, nu en in de toekomst, zoveel mogelijk te voorkomen.

Assetmanagement

Assetmanagement gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit bedrijfsmiddelen te halen. En dat binnen acceptabele risico's en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.

Grondwater

Grondwater heeft vele functies, waaronder de drinkwaterwinning, landbouw, industrie, natuur en energie. De themagroep Grondwater werkt momenteel aan het beheren en de instandhouding van het grondwatermeetnet.

Stedelijk Water

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door de diverse onderwerpen die hierbij een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, veiligheid, (burger)participatie en ruimtelijke kwaliteit.

Duurzaamheid

Een duurzame afvalwaterketen levert structureel een positieve bijdrage aan het water, milieu en volksgezondheid en is op lange termijn bovendien betaalbaar. We willen dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van het beheer, de inrichting en het gebruik van de afvalwaterketen.

Meten en monitoren

Meten en monitoren heeft betrekking op het op een hoger niveau brengen van de data-analyse met betrekking tot de dynamische gegevens van de afvalwaterketen. Binnen deze themagroep proberen we nieuwe ontwikkelingen van de grond te trekken.

Regionaal Afvalwaterketenbeleid

De partners van Winnet stellen samen de kadernota Regionaal Afvalwaterketenbeleid op.