Themagroep Assetmanagement

Assetmanagement gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit bedrijfsmiddelen te halen. En dat binnen acceptabele risico's en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.

De afgelopen decennia is er voor miljarden euro's aan infrastructuur voor de afvalwaterketen aangelegd. De uitdaging is dat verantwoordelijk te beheren. Het vergroten van inzicht in het functioneren en het beter onderbouwen van de beheerafwegingen zijn daarbij hoofddoelen.
Bij Winnet werken we elke dag aan dit thema. Want assetmanagement is gewoon 'goed beheer van je spullen en mensen'.

Plannen en doelen

Via verschillende invalshoeken geven we invulling aan het thema Assetmanagement. Onze hoofddoelen zijn:

  • Het vergroten van inzicht in het functioneren;
  • Het beter onderbouwen van onze beheerafwegingen.

Door middel van verschillende projecten, proberen we hier invulling aan te geven. Voorbeelden hiervan zijn: risico gestuurd rioolbeheer van vrijvervalriolen, het centraal bundelen van alle vaste gegevens van de afvalwaterketen en gezamenlijke incidentenplannen riolering.
Ook het cultuuraspect rondom assetmanagement vergeten we niet.
In 2017 vond, in samenwerking met RIONED, een training plaats over assetmanagement en de menselijke factor.

Contactpersoon

Nico Admiraal is thematrekker van deze groep. Hij is als beleidsadviseur afvalwaterketen werkzaam bij HDSR. In die functie houdt hij zich bezig met de samenwerking tussen gemeenten en waterschap in het stedelijk gebied. Gezamenlijk zoekt hij naar hoe het beste omgegaan kan worden met afvalwater, grondwater en hemelwater. Nu en in de toekomst. Vragen als: ‘Hoe spelen we in op klimaatverandering met wateroverlast tot gevolg?’ komen hierbij aan de orde. Nico ziet dit als een mooie uitdaging waarin zijn interesse voor zowel techniek als de menselijke interacties aan bod komen.

Nico Admiraal

nico.admiraal@hdsr.nl

030 - 634 5779


foto N Admiraal

Projecten bij deze themagroep