Themagroep Duurzaamheid

Een duurzame afvalwaterketen levert structureel een positieve bijdrage aan het water, milieu en volksgezondheid en is op lange termijn bovendien betaalbaar.

Duurzaamheid is noodzakelijk, inspirerend en winstgevend en daarom werken wij er ook dagelijks aan binnen Winnet. We willen dan ook dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van het beheer, de inrichting en het gebruik van de afvalwaterketen.

Onze speerpunten daarbij zijn het:

  • aanleggen en beheren van assets met een lage milieu-impact en op den duur circulair;
  • sluiten van de kringlopen van (lokaal) water en van energie en grondstoffen uit het afvalwater.

Plannen en doelen

Voor de komende periode heeft deze themagroep een 6-tal concrete plannen, die we in de periode van de 2e SOK (2017-2020) gaan uitvoeren. Zo houden we het afwegingskader duurzame assets up-to-date, met als doel dat iedere Winnet-partner het kader gaat gebruiken. We maken afspraken over het meenemen van duurzaamheid in projecten binnen de afvalwaterketen en stellen hierbij steeds de vraag hoe we hier meetbare resultaten kunnen behalen? En we introduceren de Winnet Innovatieprijs.  Een prijs voor de partner met het meest innovatieve en duurzame idee. Hiermee hopen we veel bruikbare ideeën en toepassingen te vinden die ons verder helpen met het behalen van onze doelen.

Voorts leveren we input voor bijvoorbeeld duurzaamheidscampagnes van Winnet-partners, voor de bewustwording onder inwoners. Ook stellen we een adviesdocument op over hoe men slim kan bijdragen aan de circulaire economie. En tenslotte inventariseren we kansen op het gebied van energie en grondstoffen per zuiveringskring.

Contactpersoon

Kartrekker van de themagroep Duurzaamheid is Wilco van Bodegraven. Hij is beleidsadviseur bij de gemeente Woerden/Oudewater. Daar houdt hij zich bezig met water, riolering, bodemdaling en klimaatbestendigheid. In zijn dagelijks werk en leven probeert hij duurzaamheid, in de breedste zin, zoveel mogelijk toe te passen

Wilco van Bodegraven
bodegraven.w@woerden.nl

06-20094706


Foto W.v bodegraven

Projecten bij deze themagroep