Themagroep Grondwater

Grondwater heeft vele functies, waaronder de drinkwaterwinning, landbouw, industrie, natuur en energie.

Er moet voldoende zijn, van een goede kwaliteit. Daarnaast moet het grondwaterbeheer -en in het bijzonder het grondwaterpeilbeheer- zijn afgestemd op de verschillende boven- en ondergrondse functies. We willen voorkomen dat er wateroverlast optreedt als gevolg van structureel te hoge of te lage grondwaterstanden in openbaar gebied. Door onze informatie en handelen kunnen we inwoners een realistische kijk geven op het wonen op een bodem met hoge of lage grondwaterstanden.

Plannen en doelen

De themagroep Grondwater werkt momenteel aan het beheren en de instandhouding van het grondwatermeetnet. De komende periode gaan we het grondwatermeetnet, middels een nieuwe aanbesteding, met drie gemeenten uitbreiden.

Contactpersoon

Thematrekker van deze groep is Mehmet Seyman. Afgestudeerd in de richting Weg- en Waterbouw en inmiddels ruim 8 jaar werkzaam voor de Gemeente De Bilt, als teamcoördinator van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor de wegen, watertaken, openbare verlichting en verkeer. Zijn ‘drive’ om mee te werken aan Winnet zit hem in de kracht van de samenwerking: “meer handen maken licht werk”.

Mehmet Seyman

m.seyman@debilt.nl

030-2289411


Mehmet