Themagroep Hemelwater

Nu de klimaatverandering zich nog sneller lijkt te voltrekken dan verwacht, wordt de urgentie voor duurzame oplossingen op het gebied van de verwerking van hemelwater steeds groter.

Deze themagroep zet zich dan ook volop in voor ruimtelijke adaptatie, met als streven om wateroverlast, nu en in de toekomst,  zoveel mogelijk te voorkomen.

Plannen en doelen

De themagroep Hemelwater wil een duidelijke meerwaarde creëren aan de samenwerking binnen Winnet. De eerste stap voor het streven om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen is het gezamenlijk uit (laten) voeren van een klimaatstresstest. Hierbij brengen we de kwetsbare locaties voor wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid in beeld. Een andere stap is om in de praktijk aan de slag te gaan. Samen met burgers, belangengroepen en de bedrijfswereld. Dit doen we aan de hand van concrete projecten als:

  • Watervriendelijke tuinen
  • Operatie Steenbreek

Hierbij wisselen we onderling ideeën uit en proberen we elkaar te versterken.

Contactpersoon

Thematrekker van deze groep is Annemarie ter Schure. Zij is beleidsmedewerker water en milieu bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En vanuit die hoedanigheid in haar dagelijks werk betrokken bij, onder andere, het thema Hemelwater.

Annemarie ter Schure
annemarie.ter.schure@heuvelrug.nl

0343 565612


foto annemarie

Projecten bij deze themagroep