Themagroep Meten en monitoren

Meten en monitoren heeft betrekking op het op een hoger niveau brengen van de data-analyse met betrekking tot de dynamische gegevens van de afvalwaterketen.

Binnen deze themagroep proberen we nieuwe ontwikkelingen van de grond te trekken. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van dashboards, waarbij de beheerder in één oogopslag een overzicht heeft van de voor hem relevante informatie. De focus ligt hierbij in eerste instantie op de ontwikkeling van de Winnet-hoofdpost, waarbij we proberen om, voor zover mogelijk, ook rekening te houden met gemeenten die met een ander (type) hoofdpost werken. Daarnaast geeft deze groep advies over hoe de data-analyse zich moet ontwikkelingen in de toekomst.

Plannen en doelen

Momenteel is de themagroep Meten en monitoren bezig met de implementatie van 3 dashboards/analyse-tools op de Winnet-hoofdpost, namelijk:

  • Validatie;
  • Overstortgebeurtenissen;
  • Geprioriteerde alarmen.

De komende jaren worden nog meer dashboards of analysetools ontwikkelt. Zo wordt de focus van de data-analyse gaandeweg verschoven van objectgericht naar systeemgericht. De rol van de gemalenbeheerders wordt daarbij ook belangrijker. Zij worden daarom de komende tijd steeds meer betrokken bij de analyses en de resultaten.

Contactpersoon

Wouter van Tent is thematrekker van de groep Meten en monitoren. Hij is data-analist afvalwaterketen bij het programmabureau van Winnet. Als data-analist benut hij de verzamelde data als belangrijke informatiebron voor het werkelijk functioneren van de riolering.

Wouter van Tent
wouter.van.tent@hdsr.nl

030-6345723


Wouter

Projecten bij deze themagroep