Bewuste bewoner

Bewustwording staat aan de basis van verandering. Het doel van dit project is om bewoners te laten beseffen dat ze vrij eenvoudig een rol kunnen spelen in het beperken van de gevolgen van zowel watertekort als wateroverlast.

Voor een robuuste en klimaatbestendige waterinrichting moeten we met zijn allen meedoen. Voor zowel watertekort als voor wateroverlast is het belangrijk dat alle belanghebbenden beseffen dat ze samen verantwoordelijk zijn voor het beperken van de gevolgen. Hierin spelen dus zowel de overheden, als de bedrijven én de bewoners een rol. Nederland is niet (voldoende) ingericht op excessen.

Met de ‘Bewuste bewoner’ willen we proberen om als partners samen op te trekken in de communicatie naar de belanghebbenden en een eenduidig beeld te schetsen naar de bewoners. Dit willen wij doen door samen een website te ontwikkelen, ideeën uit te wisselen en innovaties samen op te pakken. Als eerste stap hebben wij een workshop georganiseerd waarin Jessie Kroon de aanwezigen alles leerde over bewustwording en gedragsverandering.

  • Hoe verwerken burgers een boodschap over bijvoorbeeld waterbestendige tuinen?
  • Hoe kun je gebruik maken van humor?
  • En heb je wel de doelgroep in kaart gebracht?

Bijbehorende presentatie van deze workshop vind je hier.

Voor het stimuleren van bewuste en actieve bewoners en het informeren van wat minder bewuste bewoners, willen we  een gezamenlijk website gaan bouwen. Samen met de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie zijn wij aan het nadenken over de opzet. De projectgroep wordt getrokken door Wilco van Bodegraven (gemeente Woerden).

Heb jij als Winnet'er belangstelling om over bovenstaande mee te denken? Neem dan contact op met Sonja de Goede; sonja.de.goede@hdsr.nl


bewuste bewoner