Ecoscans

Binnen Winnet is de ambitie uitgesproken te streven naar ten minste zichtbaar water op basis van de geformuleerde streefbeelden (laag/zichtbaar/levendig/natuurlijk).

Om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het stedelijke water is, zullen dit jaar voor de tweede maal stadswater-ecoscans worden uitgevoerd. Hierbij zullen door de gemeente geselecteerde watergangen worden beoordeeld op hun huidige kwaliteit. Door deze gegevens te vergelijken met de ecoscans van drie jaar geleden kan worden bepaald waar er verbetering of verslechtering optreedt, en waar de kwaliteit gelijk is gebleven.
Aan de hand van deze uitkomsten zullen waterschap en gemeenten samen bepalen welke aandachtsgebieden er zijn en welke kansen er liggen om de stedelijke waterkwaliteit te verbeteren. Waar knelpunten in meerdere gemeentes terugkomen kan worden samengewerkt om de meest optimale oplossingen te vinden.

Dit project valt onder de themagroep Stedelijk Water. Voor vragen kan je contact opnemen met de trekker van de themagroep, Sita Vulto; sita.vulto@hdsr.nl

Wat deze themagroep onderneemt lees je hier.


329