Onderhoud overstortmeetnet

Als vervolg op het project “Monitoren overstorten” is in 2015 het project “regionaal onderhoud overstortmeetnet” ontstaan.

De meeste Winnet-partners zagen het voordeel om het gezamenlijke overstortmeetnet, dat in 2010 was gerealiseerd, opnieuw gezamenlijk aan te besteden en te laten onderhouden door een zelfde onderhoudspartij.

In 2015 zijn er afwegingen gemaakt om te stoppen met monitoren bij overstorten die (vrijwel) nooit bleken te werken of die dubbel werden bemeten (bij bergbezinkbassins).

Deelnemende gemeenten worden door Winnet ontzorgd, doordat periodiek een datacontrole wordt uitgevoerd en bij constatering van ontbrekende of foutieve data direct aan de onderhoudspartij opdracht wordt verleend om het meetpunt te herstellen.

Goed onderhoud van het overstortmeetnet, en daarmee betrouwbare en beschikbare data, vormt de basis om later een goede analyse te kunnen uit voeren over het functioneren van de overstorten en/of het rioolstelsel.

Het 'onderhoud overstortmeetnet' valt onder de themagroep Meten & Monitoren. Thematrekker van deze groep is Wouter van Tent. Hier lees je meer over wat deze themagroep doet.


onderhoud overstortmeetnet