Regionale telemetrie

Eind 2012, begin 2013 is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijk telemetriesysteem.

Dit onderzoek gaf inzicht in de kansen en knelpunten van een gezamenlijke gemalenbeheersysteem. Op basis hiervan hebben een drietal gemeenten besloten om hun eigen gemalenbeheersysteem te vervangen door de gezamenlijke “Winnet-hoofdpost”. Eind 2013 werd dit gerealiseerd.

Inmiddels is de Winnet-hoofdpost, die gebruik maakt van H2gO van I-Real, flink gegroeid. Naast dat het project “monitoring overstorten” (waaraan 10 Winnet-partners deelnamen) is geïntegreerd, zijn er nog 3 gemeenten rechtstreeks aangesloten. Het waterschap en een gemeente hebben een hoofdpostkoppeling gemaakt en overweegt nog een gemeente om ook over te stappen. Kortom, het merendeel van de Winnet-partners is nu aangesloten.

Winnet streeft er naar om elk half jaar met de gebruikers bij elkaar te komen om zowel de bestaande functionaliteit beter te benutten of zonodig te verbeteren en uit te breiden. Ook de themagroep Meten & Monitoren houdt zich bezig met (o.a.) de ontwikkeling en implementatie van nieuwe mogelijkheden, zoals momenteel de drie analysetools “validatie”, “overstortgebeurtenissen” en “geprioriteerde alarmen”. Zodoende wordt de Winnet-hoofdpost voor iedereen steeds waardevoller.

Dit project valt onder themagroep Meten & Monitoren. Wouter van Tent is thematrekker van deze groep. Wat deze themagroep nog verder onderneemt leest u hier.


meten en monitoren