Werken met ambitie

Wat zou een optimale manier zijn om de organisatorische kwetsbaarheid binnen de afvalwaterketen in de regio Winnet te verlagen?

Oftewel: hoe krijgen we, nu én in de toekomst, binnen de regionale afvalwaterketen voldoende capaciteit met de juiste kennis? Dat is een van de vragen waar Winnet zich mee bezig houdt.

Hoe gaan we dat doen?

Binnen de partners van Winnet willen we de organisatorische kwetsbaarheid aanpakken. We hebben verschillende manieren onderzocht en willen graag starten met het aantrekken van net-afgestudeerden en deze zelf op gaan leiden middels een traineeship. Daarom is een delegatie van Winnet (Winnet; Roelie Pol, Nieuwegein; Julia Donker, Utrecht; Sonja de Goede, Winnet) in gesprek gegaan met het National Water Traineeship (Naomie Timmer).

Op dit momenten willen we via het National Watertraineeship (NWT) snel starten met een groep van 4 tot 6 personen. Het algemene doel van het inzetten van trainees is het invullen van capaciteit, jonge mensen enthousiasmeren voor het vak, voor de opdrachtgever (de Winnet partner waar de kandidaat wordt aangesteld) en voor de regio. Een bijkomend voordeel is dat deze groep trainees waarschijnlijk graag wil leren en ontwikkelen. Hierdoor verwachten we een hoge mate van kennisdeling tussen de deelnemende partners. Hieronder worden de voorwaarden geschetst waaronder de trainees worden aangesteld.

National Watertraineeship (NWT) heeft ervaring in het begeleiden van trainees en neemt een trainee in dienst en detacheert deze persoon bij een van onze partners (eventueel kan de partner dit afkopen en een werknemer zelf in dienst nemen).

  • Trainees (HBO/WO) worden bij 1 partner van Winnet geplaatst voor 2-jarig traject.
  • Werving loopt via een selectieproces door NWT én door betreffende partner van Winnet (via sollicitatie).
  • Het programma is opgebouwd in kwartalen. De trainees werken 32uur/week bij de partner, maandag t/m donderdag. Op de vrijdag wordt twee kwartalen per jaar een cursus/training aangeboden, twee kwartalen per jaar worden projecten opgepakt. Projecten kunnen aangedragen worden door Winnet (dus vanuit een andere partner of met een gezamenlijk belang)
  • Elke trainee heeft vanuit het NWT een trainer (groepsbegeleiding, max 12 personen), een coach (individuele begeleiding) en een organisatorische begeleider. Uiteraard is er ook de inhoudelijk begeleider vanuit de opdrachtgever.
  • Winnet organiseert enkele extra activiteiten, zoals excursies, specifieke kennisontwikkeling over klimaatadaptatie, assetmanagement.

Het opzetten van een traineeship duurt enkele maanden, we willen graag snel een programma opzetten. Garantie dat ze blijven hebben we natuurlijk niet. Echter, uit ervaring blijkt dat 70% van de mensen blijft hangen in de organisatie waar ze werken, maar liefst 90% blijft in de sector.

Waarom organiseert Winnet dit?

Winnet werkt op deze manier aan haar doel voor de organisatorische kwetsbaarheid. Wij bepalen mede de inhoud van de projecten. De projecten worden, tijdens themabijeenkomsten, aan een grote groep gepresenteerd. Zo is er extra kennisuitwisseling. Verder geldt dat als de partners meer capaciteit hebben, ze ook meer bij kunnen dragen aan het samenwerken via Winnet.

Het project 'Werken met ambitie' wordt door Sonja de Goede geleid. Voor inhoudelijke vragen kan je contact met haar opnemen; sonja.de.goede@hdsr.nl


werken met ambitie