Incidentenplannen riolering

In Winnet-verband hebben 14 gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in 2010 / 2012 incidentenplannen voor de riolering opgesteld. Ook de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is aangesloten bij dit project.

Een incidentenplan riolering is een draaiboek voor rioolbeheerders bij incidenten of een calamiteiten in of nabij de riolering / oppervlaktewater. Het doel is deze incidenten te voorkomen of anders de negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Wie doet wat als er bijvoorbeeld een tankwagen met chemicaliën is gekanteld? Voorkomen moet worden dat er gevaarlijke stoffen in de sloot terecht komen of via het riool de waterzuivering verstoren. En wat moeten we doen als er na zware buien hele straten zijn ondergelopen?

De behaalde resultaten in dit project laten de meerwaarde van samenwerking duidelijk zien. Door het samen opstellen van de plannen zijn waardevolle ervaringen gedeeld waardoor de kwaliteit is verbeterd. Er is circa € 150.000,- bespaard door de gezamenlijke aanbesteding. Ook in de beheerfase willen de partijen samenwerken, zodat de incidentenplannen bij alle gemeenten up to date zijn en blijven.

De deelnemende gemeenten aan het project incidentenplannen riolering zijn: Bodegraven-Reeuwijk, Schoonhoven, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein,Wijk bij Duurstede, Houten, Montfoort, Oudewater, Woerden, Bunnik, Utrecht, De Bilt, en Nieuwegein. De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht leverden inhoudelijke kennis en ervaring.


Wateroverlast in Woerden