Monitoring overstorten

In de periode 2008/2009 heeft De Stichtse Rijnlanden samen met 12 gemeenten een meetnet gerealiseerd om meer inzicht te verkrijgen in de werking van de riolering en de riooloverstorten.

Er wordt gemeten bij vrijwel alle riooloverstorten en op strategische locaties in het oppervlakte water. Tevens worden er neerslaggegevens verzameld.

Met dit meetnet ontstaat inzicht in de momenten waarop de riolen overstorten in het oppervlaktewater. De dataverwerking en analyse wordt centraal vanuit Winnet georganiseerd.

Door de samenwerking is niet alleen kennis gebundeld maar is er ook € 800.000,- bespaard. Het monitoringsproject is in 2010 onderdeel geworden van Winnet.

De deelnemende gemeenten in het project monitoring overstorten zijn: Bodegraven-Reeuwijk, De Bilt, Houten, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Downloads voor meer informatie:


Teveel aan regenwater zet de straten blank
Waterafvoer stedelijk gebied