Regionale telemetrie

Eind 2012 / begin 2013 is er een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijk telemetriesysteem. Dit onderzoek gaf inzicht in de kansen en knelpunten van een gezamenlijke gemalenbeheersysteem.

Op basis hiervan hebben een aantal gemeenten besloten om samen een nieuw gemalenbeheersysteem aan te schaffen. Andere gemeenten kunnen op een later tijdstip aanhaken.

Er wordt in dit project ook een koppeling gelegd met het project monitoring overstorten en de data-analyse vanuit het programmabureau van Winnet.

De aanbesteding van het nieuwe gemalenbeheersysteem is inmiddels geweest en momenteel vindt de implementatie plaats.