Regionaal Afvalwaterketenbeleid

Winnet stelt het Regionaal Afvalwaterketenbeleid op.

In 2014 hebben wij, de partners van Winnet, het Regionaal Afvalwaterketenbeleid (RAB) opgesteld.

In dit document beschrijven we wat onze visie is op de afvalwaterketen en hoe we dit concreet kunnen vertalen naar gezamenlijk beleid. Met dit plan hebben we het volgende bereikt:

  • een gezamenlijke toekomstvisie;
  • meer eenduidigheid in beleidskeuzes;
  • gezamenlijk invulling geven aan de doelmatigheidsafweging.

Ondertussen werken we alweer enige jaren met het RAB. Sommige ambities zijn al waargemaakt, met anderen zijn we aan het werk of moeten nog worden opgepakt. Ook zijn ambities aangescherpt.Feit is dat het RAB nog steeds een actueel beeld geeft van waar we met Winnet mee bezig zijn.

De Kadernota en het RAB kunt u hier downloaden


_DSC8276