Themagroep Stedelijk Water

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe.

Niet in de minste plaats komt dit door de diverse onderwerpen die hierbij een rol spelen. Zoals: klimaatadaptatie, veiligheid, (burger)participatie en ruimtelijke kwaliteit.

Water speelt binnen al deze onderwerpen een rol. Daarom is Stedelijk water een thema waar we ons binnen Winnet dagelijks mee bezig houden.

Plannen en doelen

De plannen voor 2018 en verder worden nog gemaakt, maar de themagroep Stedelijk water houdt zich de komende periode in ieder geval bezig met:

  • Ecoscan 2018. Dit wordt een keuzepakket voor Winnet-partners;
  • Uitvoeren watersysteem-analyses, eveneens een keuzepakket.

Contactpersoon

Thematrekker van de groep Stedelijk Water is Sita Vulto, werkzaam als beleidsmedewerker stedelijke waterkwaliteit bij HDSR. In die functie houdt ze zich onder andere bezig met de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap op het gebied van stedelijke waterkwaliteit. Kernwoorden hierbij zijn integraliteit, belevingswaarde en klimaatsverandering. Sita ziet het als een mooie uitdaging om in samenwerking met alle partners, en waar mogelijk ook met omwonende, de stedelijke waterkwaliteit naar een hoger niveau te tillen en zo het plezier in onze omgeving te vergroten.

Sita Vulto

Sita.Vulto@hdsr.nl

06-15068433


Sita Vulto

Projecten bij deze themagroep