Themagroep Stedelijk Water

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe.

Niet in de minste plaats komt dit door de diverse onderwerpen die hierbij een rol spelen. Zoals: klimaatadaptatie, veiligheid, (burger)participatie en ruimtelijke kwaliteit.

Water speelt binnen al deze onderwerpen een rol. Daarom is Stedelijk water een thema waar we ons binnen Winnet dagelijks mee bezig houden.

Plannen en doelen

De plannen voor 2018 en verder worden nog gemaakt, maar de themagroep Stedelijk water houdt zich de komende periode in ieder geval bezig met:

  • Ecoscan 2018. Dit wordt een keuzepakket voor Winnet-partners;
  • Uitvoeren watersysteem-analyses, eveneens een keuzepakket.

Rol van thematrekker is vacant

De werkgroep heeft momenteel geen thematrekker. Heb je interesse? Wij vernemen dat natuurlijk graag! Ook voor vragen of opmerkingen kun je met Sonja de Goede contact opnemen: 030 634 7229.


nieuwe thematrekker