Wie wij zijn

Partners

Winnet is een regionaal samenwerkingsplatform rond afvalwaterbeheer van 15 waterpartners: 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Ons doel

Binnen Winnet werken we aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer in de afvalwaterketen, het geheel van riool en afvalwaterzuivering.

Organisatie

Winnet is opgericht op 20 december 2012. Winnet bestaat uit een kleine basisorganisatie (Kernteam) en wordt vertegenwoordigd door partners.

Kernteam

Het Kernteam van Winnet bestaat uit negen personen. Deze groep is dagelijks betrokken bij de ontwikkelingen en initiatieven van Winnet.