Ons doel

Het behouden van voldoende schoon oppervlakte- en drinkwater, klimaatverandering en uitputtende grondstoffen zijn wereldwijd belangrijke onderwerpen.

Om de bijbehorende uitdagingen steeds weer het hoofd te kunnen bieden, is vernieuwend denken, duurzaam omgaan met mens en maatschappij en samenwerking essentieel.
De afvalwaterketen is direct verbonden aan deze onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de materialen die gebruikt worden binnen de riolering, het verwerken van de grote hoeveelheden extra neerslag en omgaan met lange periodes van droogte.

Veertien gemeenten en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken daarom gezamenlijk, onder de vlag van Winnet (een dynamische netwerk- en projectorganisatie) aan de verwerking van het afvalwater binnen de afvalwaterketen. De gemeenten zamelen het afvalwater - inclusief het regenwater - in, en transporteren dit naar een overnamepunt. Het waterschap transporteert het laatste stuk en zuivert het water waarna het wordt geloosd in het oppervlaktewater.

Binnen Winnet pakken we verschillende onderwerpen actief op binnen de themagroepen:

meten en monitoren;
hemelwater;
assetmanagement;
grondwater;
stedelijk water;
duurzaamheid.

We doen dit met én voor elkaar.


Aanleg waterafvoer, put